Полиурея

Полиуреа се състои от съставката А – изоцианити и В – амини и полиетерамини, образуващи приложимия спрей.Polyurea е безшевен материал за изолация, хидроизолация,индустриално и подово покритие и е най-модерната технология за покрития, ремонт и запълване на фуги. Днес приложението на Polyurea се извършва по най-различни начини. Покритията с Polyurea най-общо се прилагат за запазване на бетона и на арматурата от корозия и износване, хидроизолации и много др.
Polyurea притежава редица предимства като бързо сферообразуване, цялостно покритие без шевове и кърпежи, висока еластичност,устойчивост при запълване на фуги и направа на водна изолация и антикорозионна защита.

Предимства:

 • Позволява проектите да се ползват в рамките на 60 минути;
 • Непрекъснато, безшевно покритие;
 •  Еластичен, превъзходно разширение;
 • Отлична топлоустойчивост;
 • Устойчив на разтворители, киселини и алкали;
 • Не оставя следи, еластичен, притежава свойството да не се напуква;
 • Превъзходна защита срещу износване;
 • Нисък коефициент на промокаемост;
 • Реактивност и скоростно сферообразуване /без катализатор/;
 • Сферообразува се при – 4 °C и + 135 °C.
 • Приложима в хранително-вкусовата промишленост;
 • Пожарозащитно и огнеустойчиво покритие;

Области на приложение:

 • Хидроизолации на покривни конструкции;
 • Облицовка на хангари, складове, автопаркове, рампи, гаражи, балкони, тераси, стъпала;
 • Съоръжения и помещения за производство на хранителни продукти;
 • Индустриални покрития за производствени съоръжения;
 • Подови настилки;
 • Съоръжения за складиране на химически вещества;
 • Хидроизолация на бетон, облицовка на мостове;
 • Спрей – полиуретан на пяна;
 • Басейни;

Партньори:

basfgraco

Comments are closed